Polish

Polityka Prywatności

Ta polityka prywatności i plików cookie określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej 300devs.com (zwanej dalej „Stroną internetową”).


Dane osobowe Użytkowników Strony internetowej zbierane automatycznie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).


Użytkownicy mają prawo do praw przyznanych im na mocy różnych postanowień RODO.

§ 1

Administrator danych

Właścicielem Strony internetowej oraz jednocześnie Administratorem Danych jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 300Devs Limited Liability Company KRS 0000739445 NIP 9462681973.§ 2

Rodzaj przetwarzanych danych, cele i podstawa prawna

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone w celu obsługi formularza kontaktowego za pośrednictwem Strony internetowej.
Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. wykonania usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.

Wypełniając wymieniony w punkcie 1 formularz kontaktowy, Użytkownik obowiązkowo podaje: imię, adres e-mail, treść wiadomości oraz potwierdzenie akceptacji polityki prywatności Strony internetowej.§ 3

Udostępnianie danych i powierzenie

Osobiste dane Użytkownika są przekazywane dostawcom usług wykorzystywanych przez Administratora w prowadzeniu Strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, podlegają instrukcjom Administratora dotyczącym celów oraz sposobów przetwarzania tych danych (procesorzy). Procesorami są m.in. 300Devs, z siedzibą w Lublinie, Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, w celu hostowania Strony internetowej.

W odpowiedzi na żądanie, Administrator udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.§ 4

Prawa Użytkownika

Prawo do usunięcia danych, tzw.