W związku z prowadzeniem projektu “Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających naukę Szkolą” (umowa nr 122/RPLU.11.02.00-06-0185/18), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ogłaszamy zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostarczenie słuchawek do prowadzenia terapii przez dzieci oraz nośników typu pendrive.

Pobierz zapytanie ofertowe:

We see that you are using Internet Explorer, which is no longer officially supported. To ensure the best possible viewing experience of our website, we recommend to use the latest versions of the following browsers: